Quantcast

CSO filutvidelse - Liste over filer

Filnavn Programvare navn Beskrivelse
AlphaBlendingEffectPS_BGRA.cso Windows 10 Compiled Shader Object
AlphaBlendingEffectPS_UV.cso Windows 10 Compiled Shader Object
AlphaBlendingEffectPS_Y.cso Windows 10 Compiled Shader Object
BlendWithMaskPS_BGRA.cso Windows 10 Compiled Shader Object
ContrastEffectPS_BGRA.cso Windows 10 Compiled Shader Object
ConvertPS_BGRAtoUV.cso Windows 10 Compiled Shader Object
ConvertPS_BGRAtoY.cso Windows 10 Compiled Shader Object
ConvertPS_NV12toBGRA.cso Windows 10 Compiled Shader Object
CreateMaskPS_BGRA.cso Windows 10 Compiled Shader Object
GPUWarpingVS.cso Windows 10 Compiled Shader Object
HueShiftEffectPS_BGRA.cso Windows 10 Compiled Shader Object
InvertColorEffectPS_BGRA.cso Windows 10 Compiled Shader Object
InvertColorEffectPS_UV.cso Windows 10 Compiled Shader Object
InvertColorEffectPS_Y.cso Windows 10 Compiled Shader Object
Native3d.TextureRendererPixelShader.cso Windows 10 Compiled Shader Object
Native3d.TextureRendererVertexShader.cso Windows 10 Compiled Shader Object
PanoCapD-pixelshader.cso Windows 8.1 Compiled Shader Object
PanoCapD-vertexshader.cso Windows 8.1 Compiled Shader Object
PassthroughPS_BGRA.cso Windows 10 Compiled Shader Object
PassthroughPS_UV.cso Windows 10 Compiled Shader Object
PassthroughPS_Y.cso Windows 10 Compiled Shader Object
PassthroughVS.cso Windows 10 Compiled Shader Object
PC-bkg-pixelshader.cso Windows 8.1 Compiled Shader Object
PC-bkg-vertexshader.cso Windows 8.1 Compiled Shader Object
PersonaPShader.cso Windows 10 Compiled Shader Object
PersonaVShader.cso Windows 10 Compiled Shader Object